Select Page

मागील वर्षाच्या प्रश्नपत्रिका

Previous Question Paper Analysis

Prelims 2013

विषय

विचारलेल्या प्रश्नांची
एकूण संख्या 100 पैकी

उपविषय

विचारलेल्या प्रश्नांची संख्या

इतिहास

१३

प्राचीन व मध्ययुगीन भारताचा इतिहास

०३

आधुनीक भारताचा इतिहास

१०

भूगोल

 

१६

जगाचा प्राकृतिक भूगोल

०२

भारताचा प्राकृतिक भूगोल

०७

अन्य

०७

विज्ञान

 

20

Biology

०५

Chemistry

११

Physics

०४

पर्यावरण

०५

चालू घडामोडी

१८

राज्यघटना

१७

अर्थशास्त्र

११

MPSC Prelims 2014 Questions :

विषय

विचारलेल्या प्रश्नांची
एकूण संख्या

उपविषय

विचारलेल्या प्रश्नांची संख्या

इतिहास

१७

प्राचीन व मध्ययुगीन भारताचा इतिहास

१०

आधुनीक भारताचा इतिहास

०७

भूगोल

 

१२

जगाचा प्राकृतिक भूगोल

०३

भारताचा प्राकृतिक भूगोल

०४

अन्य

०५

विज्ञान

 

२७

Biology

१०

Chemistry

१२

Physics

०५

पर्यावरण

०४

चालू घडामोडी

२२

राज्यघटना

०८

अर्थशास्त्र

०७

Prelims 2015 :

विषय

विचारलेल्या प्रश्नांची
एकूण संख्या(2015)

उपविषय

विचारलेल्या प्रश्नांची संख्या

इतिहास

१९

प्राचीन व मध्ययुगीन भारताचा इतिहास

०३

आधुनीक भारताचा इतिहास

१६

भूगोल

०७

जगाचा प्राकृतिक भूगोल

०१

भार

ताचा प्राकृतिक भूगोल

०३

अन्य

०३

विज्ञान

 

२०

Biology

०४

Chemistry

१०

Physics

०६

पर्यावरण

०२

चालू घडामोडी

२८+०७*

राज्यघटना

०८

अर्थशास्त्र

०९

विज्ञान तंत्रज्ञान

०३

Mpsc Prelims 2016 :

विषय

विचारलेल्या प्रश्नांची
एकूण संख्या

उपविषय

विचारलेल्या प्रश्नांची संख्या

इतिहास

२०

प्राचीन व मध्ययुगीन भारताचा इतिहास

०८

आधुनीक भारताचा इतिहास

१२

भूगोल

१३

जगाचा प्राकृतिक भूगोल

०४

भारताचा प्राकृतिक भूगोल

०५

अन्य

०४

विज्ञान

 

२१

Biology

०६

Chemistry

०७

Physics

०८

पर्यावरण

०४

चालू घडामोडी

२३

राज्यघटना

११

अर्थशास्त्र

०७

विज्ञान तंत्रज्ञान

०१

एकूण

     १००